Spring til indhold

En inspirationstur med skolerne i Holbæk Kommune

Torsdag den 28. april var alle skoler i Holbæk Kommune samlet på Svinninge Skole. Der skulle videns- og erfaringsdeles omkring frihedsforsøget og Børnenes Skole. Alle skolerne havde en stand, hvor man kunne høre om de aktiviteter, der sker i forbindelse med Børnenes Skole. Og sikke en fest!
29.04.2022

Inspiration og fællesskab

Fra klokken 13.00-16.00 var der gang i fællessalen på Svinninge Skole. Der var nemlig lagt op til, at vi skulle se ind i hinandens arbejde med en mere fri folkeskole. Hvordan gør de i Jyderup? og hvordan på Orø?
Nogle havde nye fag på skemaet, nogle havde et Performance valghold, nogle havde kortere skoledage, nogle to-lærertimer. Der var masser af idéer og erfaringer, som de andre skoler fortalte om og viste på deres stande.

På Stestrup, Ugerløse og St. Merløse fortalte vi om valgfag helt fra 0. klasse, projekt OMverdenen og elevinddragelse. Fælleselevrådet præsenterede et spørgeskema blandt forældrene på de tre skoler.
Vores delegation bestod af repræsentanter af elever, medarbejdere, skolebestyrelse og projektgruppen fra OMverdenen – og alle fortalte livligt om aktiviteterne, der foregår på Landsbyskolerne i Stestrup, St. Merløse og Ugerløse. 

Frihed til at vente

Nogle skoler gør et - nogle gør noget andet. Nogle når at prøve mange forskellige ting af, nogle går mere forsigtigt til værks.
Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen var også forbi, og hendes vigtigste pointe var netop, at frihed også betyder frihed til at vente - eller til at suse afsted. Der er netop ikke en formel på, hvad vi skal - eller hvordan det ender.

Fag med plads til alle

Frihedsforsøget er et forsøg med at lave Børnenes Skole. Altså en skole for børnene på børnenes vilkår. Det er netop også tanken bag valgfagene, hvor eleverne får medbestemmelse i egen læring, og får lov at vælge ud fra interesse og passion. Derudover er der frihed til at tænke undervisning på nye og anderledes måder, så alle elever får chance for at blomstre.

Læs mere om frihedsforsøget i Holbæk her:

Børnenes SkoleFeedback

Sidst opdateret

29.04.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Børnenes Skole - frihedsforsøget