Spring til indhold

St. Merløse og Ugerløse Skole

Et godt sted at lære - et godt sted at være!

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune med to skoler i byerne Ugerløse og St. Merløse. De to skoler har til og med 6. klassetrin. Efter 6. klasse, samles de fleste unge mennesker i Tølløse Skoles udskoling.

Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber en relation til hinanden, således at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.
I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledelsen og skolebestyrelsen være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Åbent Hus på St. Merløse Skole

St. Merløse Skole holder åbent hus for alle nysgerrige børn og voksne i forbindelse med skoleindskrivningen for skoleåret 2024/2025 - altså børn, der skal starte i skole næste år.

Onsdag den 27. september 2023 kl. 16:00 på St. Merløse Skole

Se vores folder her:

St. Merløse Skole - Goddag, skole - farvel børnehave

 

Åbent Hus på Ugerløse Skole

Ugerløse Skole inviterer kommende skolebørn og deres forældre til indskrivningsmøde:

Onsdag den 4. oktober 2023 kl. 17.00-18.00 på Ugerløse Skole

Se vores folder her:

Ugerløse Skole - Goddag, skole - farvel børnehave

Indskrivning

Du skal benytte den elektroniske indskrivning både ved indskrivning til folkeskoler, SFO og til private skoler. Den elektroniske indskrivning er åben fra den 1. oktober 2023 - 15. januar 2024. Det kræver NemID/MitID. Efter den 15. januar skal du kontakte skolens leder, hvis du ønsker at skrive dit barn ind i skolen.

Ugerløse Skole
Konstitueret skoleleder: Rie Sørensen
Telefon: 7236 41 91
E-mail: rigso@holb.dk

St. Merløse Skole
Pædagogisk leder: Pia Engel Pedersen
Telefon: 72 36 23 32
E-mail: piaep@holb.dk

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via Holbæk Kommunes indskrivning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest begynde i august, det år dit barn fylder 6 år. Dit barn skal tilbydes en plads på skolen, i det område barnet bor i.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.Feedback

Sidst opdateret

12.09.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson