Spring til indhold

St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole

Et godt sted at lære - et godt sted at være!

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune med 3 skoler i byerne Stestrup, Ugerløse og Store Merløse. Skolerne har fælles ledelse med flad ledelsesstruktur. De 3 skoler har til og med 6. klassetrin. Efter 6. klasse, samles de fleste ungen mennesker i Tølløse Skoles udskoling.

Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber en relation til hinanden, således at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.
I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledelsen og skolebestyrelsen være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Indskrivning

Du skal benytte den elektroniske indskrivning både ved indskrivning til folkeskoler, SFO og til private skoler. Det skal du gøre i perioden fra d. 1. oktober 2021 til 15. januar 2022. Den elektroniske indskrivning kræver NemID.

Skriv dit barn op til skole

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via Holbæk Kommunes indskrivning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest begynde i august, det år dit barn fylder 6 år. Dit barn skal tilbydes en plads på skolen, i det område barnet bor i.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.Feedback

Sidst opdateret

15.09.2021

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Informationsmøde

Sæt kryds i kalenderen!

Vi inviterer til informationsmøde om skolestart på St. Merløse Skole tirsdag den 7. december på Stestrup Skole onsdag den 8. december og på Ugerløse Skole torsdag den 9. december. Alle dage fra kl. 17.00-18.00

Velkommen i folkeskolen

Her kan du læse mere om skolestart 2022 og folkeskolerne i Holbæk Kommune.

Børnenes Skole - frihedsforsøget