Spring til indhold

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret, januar 2022

Situation

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.
 • Alarmér akut hjælp 112.
 • Den stedlige leder alarmeres:

St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32

Ugerløse Skole: Konst. leder Rie Sørensen, rigso@holb.dk 72 36 41 91

herefter skolernes TR eller AMR alarmeres via telefon eller mail.

 • herefter skolernes TR eller AMR alarmerer nærmeste leder:

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk

Den stedlige leder eller nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver


At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken.

Handlinger

Straks

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:
  • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

 

 • *SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:
 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Opfølgning

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation

Den lokale krisestab er:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Ugerløse Skole: Konst. leder Rie Sørensen, rigso@holb.dk 72 36 41 91

Herefter skolernes TR eller AMR

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder alarmeres:

herefter skolernes TR eller AMR, ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.

Den stedlige leder alarmeres:

Herefter skolernes TR eller AMR har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter.

Kommunikation

Den stedlige leder alarmeres:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Ugerløse Skole: Konst. leder Rie Sørensen, rigso@holb.dk 72 36 41 91

Herefter skolernes TR eller AMR informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.

Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112

Den stedlige leder:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Ugerløse Skole: Konst. leder Rie Sørensen, rigso@holb.dk 72 36 41 91
 • Alarmcentralen 112
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Oprettelse/revision

Opdateret af Lærke Christiansson den 2-10-2023Feedback

Sidst opdateret

02.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson