Spring til indhold

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret, januar 2022

Situation

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.
 • Alarmér akut hjælp 112.
 • Den stedlige leder alarmeres:

St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32

Stestrup Skole: LEDER 72 36 63 42

Ugerløse Skole: LEDER 72 36 59 68

herefter skolernes TR eller AMR alarmeres via telefon eller mail.

 • Den stedlige leder alarmeres:

St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32

Stestrup Skole: LEDER 72 36 63 42

Ugerløse Skole: LEDER 72 36 59 68

 • herefter skolernes TR eller AMR alarmerer nærmeste leder:

Tanja Steffe Nørh. (områdeleder/N4-leder) via telefon 7236 3619 eller mail tann@holb.dk.

 • Den stedlige leder eller nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver


At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken.

Handlinger

Straks

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:
  • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

 

 • *SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:
 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Opfølgning

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation

Den lokale krisestab er:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Stestrup Skole: LEDER 72 36 63 42
 • Ugerløse Skole: LEDER 72 36 59 68

Herefter skolernes TR eller AMR

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder alarmeres:

St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32

Stestrup Skole: Leder 72 36 63 42

Ugerløse Skole: Leder 72 36 59 68

herefter skolernes TR eller AMR, ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.

Den stedlige leder alarmeres:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Stestrup Skole: LEDER 72 36 63 42
 • Ugerløse Skole: LEDER 72 36 59 68

Herefter skolernes TR eller AMR har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter.

Kommunikation

Den stedlige leder alarmeres:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Stestrup Skole: LEDER 72 36 63 42
 • Ugerløse Skole: LEDER 72 36 59 68

Herefter skolernes TR eller AMR informerer chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, snarest muligt samme dag.

Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen 112

Den stedlige leder:

 • St. Merløse Skole: Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Stestrup Skole: LEDER 72 36 63 42
 • Ugerløse Skole: LEDER 72 36 59 68

Herefter skolernes TR eller AMR

Områdeleder/skoleleder:

 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr: 7236 3619, tann@holb.dk

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel.

Godkendt af (Lasse Sømmergaard den 9-11-2022)Feedback

Sidst opdateret

09.11.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson