Spring til indhold

Det faglige og sociale

Det faglige og det sociale 

På Ugerløse Skole skal det faglige, det sociale og den enkeltes personlighed gå hånd i hånd. Vi prioriterer et højt fagligt miljø i alle fag, og er omhyggelige med at tilpasse opgaver og forventninger, så de passer til elevernes aktuelle niveau og deres forskellige personligheder.

Det sociale og skolens samlede fællesskab udvikles i tæt samspil med eleverne og elevråd - både i egne klasser og på tværs af årgange og rækker. Vores samlinger, fx morgensang, SFO møder, fester og forældremøder er vigtige, fordi vi her er fælles om at skabe en god skole og fritid. 

Vi tror på, at et trygt fællesskab med spændende opgaver og udfordringer giver glade børn, som gerne vil i skole og SFO for at opleve en masse.

Ugerløse Skole, SFO og klub er for alle børn

Skolen har ca. 80 børn hvoraf ca. 70 går i SFO.
Ugerløse skole har klasser fra 0. til 6. klasse. I 7. til 9. tager eleverne til Tølløse Skole.
Tilknyttet skolen er også vores specialklasserække fra 0. til 8. klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, også kaldet for X-klasserne.

For alle årgange er der mulighed for at deltage i vores SFO og klub, som dagligt åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00, dog 16.30 om fredagen. SFO'ens og klubbens pædagogiske opgave er, sammen med skolen, at give gode, sjove og lærerige oplevelser til alle børn.

En tryg og sikker overgang

Allerede i børnehaven skabes der kontakt mellem børnehave og skole, hvor spiregruppen starter i indskolingen i maj måned, ligesom de kommende skolebørn allerede har været på skolen siden efterårsferien en til to dage om ugen. Det er det, der kaldes Ugerløse-modellen.

På mellemtrinnet afholder vi fællesdage sammen med Tølløse Skole og St. Merløse Skole, hvor børnene fra de omkringliggende skoler lærer hinanden at kende, inden de fortsætter sammen i udskolingen i Tølløse. 

X-klasserne

X-klasserne er et undervisningstilbud for elever med særlige behov både fagligt og socialt. Klassernes lokaler er fysisk placeret blandt skolens andre klasselokaler, som giver mulighed for at danne kendskab og venskab på tværs af alle skolens klasser. De små hold med ligesindede elever giver mulighed for en individuelt tilpasset undervisning efter den enkelte elevs behov i meget trygge rammer. Elever kan, hvis det er aktuelt, følge undervisning i enkelte fag i en almenklasse.

X-klasserne deltager i alle skolens arrangementer og daglige aktiviteter, ligesom de har projekter i Andelslandsbyen Nyvangs jordbrug, hvor de blandt andet har opfostret grise og dyrket grøntsager.
I samarbejde med Ungdomsklassen i Holbæk og skolens UU-vejleder sikres efter endt skolegang en tryg og god løsning for den enkelte elev. 

Samarbejde og skolens muligheder

 • Elevråd
 • Skole-hjemsamtaler
 • Forældremøder
 • Skolebestyrelse
 • Forældreråd
 • SFO og klub
 • Skilsmissegrupper
 • Svømmebad
 • Udeareal
 • Bibliotek
 • Multibanen

Traditioner og fester

 • Skolestart
 • Morgensang og samling
 • Motionsdage
 • Decemberfest
 • Lucia
 • Juleafslutning i kirken
 • Rynkebyløbet
 • Fastelavn
 • Trivselsdag
 • Emneuger
 • Skolefest inkl. skolekomedie
 • Cyklistprøve i 3. og 6. klasse
 • Skolepatrulje
 • Atletikdag
 • Åbent Hus
 • Sidste skoledag


Feedback

Sidst opdateret

12.09.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Børnenes Skole - frihedsforsøget

Følg os på Facebook