Spring til indhold

Om Stestrup Skole

Stestrup Skole - en skole i børnehøjde. Her på siden kan du finde praktisk information og læse mere om skolens værdier og styrker

Kommunalbestyrelsen traf onsdag d. 26/4 2023 beslutning om at sammenlægge Stestrup skoleafdeling og Store Merløse skoleafdeling og derved lukke Stestrup skoleafdeling. Det betyder, at alle de børn der går på Stestrup skole nu, skal starte i andre skoletilbud efter sommerferien. Stestrup skoles medarbejdere arbejder i samarbejde med børnenes forældre på at skabe så god en overgang til de nye skoletilbud som muligt.

fodbold
Luk alle
Åben alle

I Stestrup ligger en af Holbæk Kommunes små lokale folkeskoler i naturskønne områder. Vi er en af de tre skoler i den fælles skole i St. Merløse, Ugerløse og Stestrup.
På Stestrup Skole kender alle hinanden og alle hjælper til med at skabe et godt læringsmiljø og høj trivsel.

I skal vælge Stestrup Skole, hvis I ønsker:

 • Et trygt miljø hvor alle kender alle
 • En skole med fokus på projekter
 • En skole med fokus på motion og bevægelse
 • Et åbent og ærligt samarbejde
 • En fagligt kompetent og engageret personalegruppe
 • En rummelig skole uden "kasser"
 • En skole der samarbejder med lokale foreninger

En tryg og sikker overgang

Allerede i børnehaven skabes der kontakt mellem børnehave og skole, hvor spiregruppen starter i indskolingen i maj måned, ligesom de kommende skolebørn allerede har været på skolen siden efterårsferien en til to dage om ugen.
Derudover låner Stestrup Børnegård lokalerne på skolen til forskellige aktiviteter. Børnene får deres vante gang på skolen, lærer børn og voksne at kende – og er klar til en tryg skolestart på Stestrup Skole.

 

Drømme for fremtiden
På Stestrup Skole ønsker vi at drive skole – og en god en af slagsen. Hvis vi som skole skal bestå, skal vi have elever på Stestrup Skole. Det er der heldigvis også politisk vilje til, og vi har en 0. klasse, der har oplevet en dejlig og tryg skolestart i dette skoleår.
I skoledistriktet er der børn nok til at Stestrup Skole kan bestå – også i fremtiden, og vi vil gerne blive ved med at være den trygge, lille skole, hvor der er plads til de elever, der har brug for mere nærvær, små klasser og en mild start på skolelivet.

Arbejdsgruppe
I Holbæk Kommune er der stor interesse for og opbakning til at bevare og understøtte mindre skoler i lokalområderne. En af intentionerne med den ny skolestruktur er blandt andet at understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som mulig. De mindre skoler i kommunen er særligt afhængige af at have et stabilt elevgrundlag. Derfor er der stor interesse i at sikre forældrenes opbakning til kommunens skoler lokalt, fordi det er skolernes elevgrundlag. I denne forbindelse er der særlig fokus på Stestrup skoleafdeling, som er en del af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse skole, fordi elevtallet har været faldende de seneste år. Der er pt. ikke elever i 5. og 6. klasse. På den baggrund er der sat flere initiativer og udviklingstiltag i gang, herunder etablering af en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, som skal understøtte videreudviklingen af skolen.

Formålet med gruppen

 • At undersøge hvor vidt og hvordan Stestrup skole kan øge elevgrundlaget
 • At belyse bæredygtighed af et lille skoletilbud på nye måder
 • At udvikle et skoletilbud med høj trivsel og faglig kvalitet
 • At undersøge hvordan Stestrup Skole, foruden at være et synligt skoletilbud, også kan opleves som et levende sted som borgerne i området (og evt. kommunen som helhed) bruger på mangfoldige måder

Hængekøjer

Vi har morgenåbning fra 6.30 til 8.00 på alle skoledage, hvor børnene kan spise morgenmad i fred og ro, få hjælp til lektier eller lege og spille. Børnene sendes i skole fra SFO kl. 7.50.
Når børnene kommer fra skole kan de fordele sig på dagens aktiviteter, ude og inde.

Vi tilbyder eftermiddagsmad, som f.eks. kan være boller, frugt, koldskål, noget varmt o.a. Serveringen kan foregå i fællesrummet, men den kan også foregå omkring bålet, eller på legepladsen i øvrigt.

Aktiviteterne spænder vidt, både ude og inde og gives for det meste som tilbud børnene kan vælge til - eller vælge fra.

Meget er bestemt af årstidernes skiften, højtider, traditioner og ikke mindst af børnenes egne initiativer.

Legetøj og spil kan bruges frit, bare man rydder op efter sig!

Vi bruger ofte skolens gymnastiksal, hallen, klatrerummet, biografen, sløjd, bålhuset og alle de mange muligheder vi har

Børnenes skole – Frihedsforsøget
Vi er meget optagede af at inddrage alle nysgerrige børn, forældre og lokalområdet i vores fælles skole. Dette især i forbindelse med Frihedsforsøget – Børnenes skole, hvor vi i tre år er givet stor frihed til at afprøve børnenes, forældrenes og medarbejdernes mange ideer, således at skoletiden og fritiden bliver mere spændende og varieret, bliver sjovere og dermed med mere læring.
På Stestrup Skole har vi fokus på trivsel og på at styrke børnenes relationer og faglige udbytte gennem differentierede hold på tværs af klasser, tværfaglighed, projekter, udeliv og bevægelse. 

Hvordan?
Vi starter hver morgen med fælles morgenmotion for hele skolen. Det er medvirkende til at styrke børnene socialt, det samler fællesskabet, og det opkvikker krop og sind og giver dermed børnene de bedste betingelser for læring.
Vi har i indskolingen opfundet et nyt fag, vi kalder BRIK (Indeholder fagene Naturfag, Kristendom og Billedkunst) Vi samler hele skolen på tværs og arbejder projektorienteret om alverdens forskellige emner.
Et nyt fag der også har fået liv i frihedsforsøget, er Mad og Snit. Børnene i indskolingen opdeles på tværs af klasserne på to hold. Det ene hold er med at lave og forberede mad, der senere skal serveres til eftermiddagsmaden i SFO’en, mens det andet hold udfolder deres evner i det mere grovmotoriske i blandt andet sløjdlokalet.

Læs mere om frihedsforsøget her: Stestrup Skole - Børnenes skole

Udendørs
Vi har atletikbane ude i det ene hjørne af naturområdet. Så har vi en kælkebakke og en multibane, lige ved SFO'en, to meget store grønne områder med skov/buske omkring, det ene hjørne har børnene en gang døbt Troldeskoven. Vi har masser af kroge med læ til gode lege. Fodbold, cykler, kvalmegynge, hængekøjer, skov, bål og natur - udendørs er der nærmest ikke grænser for mulighederne. Noget er nyt, noget er gammelt - alt er i brug.

Indendørs
Inde har vi en klatrevæg, et dejligt stort akvarium, som mange børn store som små elsker at sidde og kigge på. Vi har kreative værksteder flere steder, går vi ned i "minen" har vi kinetic sand, bordtennis, billard, Wii, Airhockey, bordfodbold så der er masser af dejlige sjove og udfordrende ting til at få eftermiddagen til at gå med.

lokaler

 Feedback

Sidst opdateret

10.05.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Følg os på Facebook

Stestrup Skole, område Kildedam

Kontakt

SFO Stestrup Skole

Tlf: 72 36 76 51 / 72 36 71 45

Et indblik i skolen