Spring til indhold

Arbejdsgruppe om Stestrup skole

Udvalget for børn og skole i Holbæk Kommune har besluttet at lave en arbejdsgruppe, der skal samarbejde om udviklingstiltag på Stestrup skole. Arbejdsgruppen skal være bredt repræsenteret med medarbejdere, ledere, lokalforum, foreningsliv, de faglige organisationer og udvalgsrepræsentanter.
30.05.2022

Stestrup skole skal bestå. Og det er der heldigvis mange, der er enige om. Men det er ikke noget, der kan ske ved, at vi læner os tilbage og lader tingene ske. Det kræver engagement og arbejde.

Det betyder, at det nu er besluttet politisk, at skolen får ekstra opmærksomhed, hjælp og støtte til at få vendt udviklingen og få tiltrukket flere elever til skolen.

Arbejdsgruppe består af politikere og forældrerepræsentanter fra Stestrup Børnegård og skole, en medarbejder fra skolen, en repræsentant fra foreningslivet i Stestrup og en fra lokalforum. Derudover skal ledelse fra skole og børnegård også deltage i arbejdsgruppen.

Da der er en stor politisk interesse for at bevare de mindre skoler i lokalområderne i Holbæk Kommune er der særligt fokus på Stestrup Skole (som del af skoleafdelingen Stestrup, St. Merløse og Ugerløse skole). Stestrup skole har faldende elevtal og forventer at have 21 elever efter sommerferien. Udvalget vil gerne vide, hvad årsagerne er til det lave elevtal, hvorfor skolen bliver valgt fra – og hvad man kan gøre for at vende udviklingen. Det betyder, at der er brug for at konkrete udviklingsmuligheder kommer i spil, og at der skabes rum for denne udvikling.

Læs hele referatet fra udvalgsmødet her: REFERAT 11. MAJ 2022Feedback

Sidst opdateret

30.05.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson