Spring til indhold

Det faglige og sociale

På Stestrup Skole har vi fokus på trivsel og på at styrke børnenes relationer og faglige udbytte gennem differentierede hold på tværs af klasser, tværfaglighed, projekter, udeliv og bevægelse.

På Stestrup Skole skal det faglige, det sociale og den enkeltes personlighed gå hånd i hånd. Vi prioriterer et højt fagligt miljø i alle fag, og er omhyggelige med at tilpasse opgaver og forventninger, så de passer til elevernes aktuelle niveau og deres forskellige personligheder.

Det sociale og skolens samlede fællesskab udvikles i tæt samspil med eleverne og elevråd - både i egne klasser og på tværs af årgange og rækker. Vores samlinger, fx morgensang, SFO møder, fester og forældremøder er vigtige, fordi vi her er fælles om at skabe en god skole og fritid.

Vi tror på, at et trygt fællesskab med spændende opgaver og udfordringer giver glade børn, som gerne vil i skole og SFO for at opleve en masse.

En tryg og sikker overgang

Allerede i børnehaven skabes der kontakt mellem børnehave og skole, hvor spiregruppen starter i indskolingen i maj måned, ligesom de kommende skolebørn allerede har været på skolen siden efterårsferien en til to dage om ugen.
På mellemtrinnet afholder vi fællesdage sammen med Tølløse Skole inden de fortsætter der i 7. kl.

Du er altid velkommen på skolen, så kig forbi til en snak og en rundvisning.

Elevrådet

Elevrådet på skolen arbejder med stort og småt. De drøfter emnerne i klasserne og tager de fælles diskussioner, dialoger og beslutninger samlet i elevrådet.Feedback

Sidst opdateret

02.05.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kontakt

SFO Stestrup Skole

Tlf: 72 36 76 51 / 72 36 71 45

SFO- og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle

Børnenes Skole - frihedsforsøget