Spring til indhold

Stestrup Skole

Stestrup Skole ligger i det åbne land mellem flere landsbyer. Vi har masser af plads både inde og ude, og det giver os muligheder for at skabe forskellige rum og kroge til stor gavn for børnenes trivsel.
På den anden side af skolegården er børnehaven og vuggestuen. Dette tætte fællesskab betyder, at børnene fra en tidlig alder vænner sig til at komme på skolen - f.eks. til idræt og morgensang.

De ældste børn fra børnehaven starter i SFO i maj måned, så de gradvist kan lære skolen at kende.
Vi har dejlige, grønne områder omkring skolen, bl.a. et stort bål-hus omgivet af et naturområde.
Det giver os mulighed for at lægge undervisning udendørs i enkelte timer eller hele dage.
Vi lægger vægt på, at vi alle kender hinanden, og at store og små børn i løbet af året deltager i fælles forløb. Det sker ved emneuger, ved at store børn læser med små børn, ved den daglige morgensamling med fællessang og når de store børn i legepatruljen organiserer aktiviteter for de mindre i frikvartererne.
Vores fokus er altid på børnenes trivsel og et godt forældresamarbejde, for dette er forudsætningen for børnenes læring.
Du er meget velkommen til at kontakte skolens pædagogiske leder, som gerne svarer på spørgsmål og viser skolen frem.