Spring til indhold

Stestrup Skole

Kommunalbestyrelsen traf onsdag d. 26/4 2023 beslutning om at sammenlægge Stestrup skoleafdeling og Store Merløse skoleafdeling og derved lukke Stestrup skoleafdeling. Det betyder, at alle de børn der går på Stestrup skole nu, skal starte i andre skoletilbud efter sommerferien. Stestrup skoles medarbejdere arbejder i samarbejde med børnenes forældre på at skabe så god en overgang til de nye skoletilbud som muligt.