Spring til indhold

Velkommen til et nyt skoleår på St. Merløse Skole

Glade voksne og børn mødtes efter en dejlig, velfortjent sommerferie til første skoledag. Det nye skoleår blev igen danset ind til boogie woogie, og så sang vi en ny-komponeret første skoledagssang. Vi glæder os til det kommende skoleår og de mange spændende aktiviteter, vi har planlagt.
12.08.2022

Nye valghold

Allerede fra mandag den 15. august starter vi op på vores valghold igen. Helt fra 0. klasse kan børnene vælge sig ind på forskellige hold. Du kan læse beskrivelserne af valgholdene her:

Valghold St. Merløse Skole

Vi starter skoleåret med at afholde forældremøder for alle forældre, hvor vi skal blive ved med at udbygge den gode dialog og samarbejdet om børnene. I år har vi særligt fokus på trivsel blandt forældrene. Forældre kan også have brug for hjælp til at komme i gang efter corona-nedlukningen. Derfor samles alle klasserådene den 25. august for at tale om, hvordan vi på St. Merløse kan få forældrene endnu mere på banen.

Co-teaching

Vi har på skolen fået midler fra socialstyrelsen til at give et fagligt løft efter corona-nedlukningen, bobler og isolation. Dem bruger vi på 'co-teaching', der kort sagt går ud på, at vi løfter undervisningen ved, at to fagprofessionelle med forskellige kompetencer underviser sammen. Vi har også fået ansat en ny 'co-teacher'.

Én på sproget

Endnu et øget fokusområde for kommende skoleår, er "én på sproget". Der vil gennemgående være aktiviteter, der giver plads til, at vi går i dybden med enkelte ord, betydninger, og hvorfor det hedder, som det hedder. Konkret vil der i overgangen mellem skole og SFO være en lærer og en pædagog, der sammen forklarer og taler om de aktiviteter, der skal foregå i SFO'en. Det er nemlig i SFO'en, at børnene skal bruge deres sprog, og det bruger vi lidt ekstra krudt på i år. Eksempelvis kan der stå "udeliv" og "snitte" på aktivitetsplanen - og så får børn og voksne sig en snak om, hvad det er.

Omverden

På tværs af de tre skoler, Stestrup, Ugerløse og St. Merløse Skole har vi fortsat gang i projekt OMverdenen, hvor vi sammen med Holbæk Bibliotekerne og lokalområdet skal planlægge og afholde en masse arrangementer indenfor forskelligt kultur- og ungeliv. Det glæder vi os til at komme i gang med. Projektet startede som en tanke om, at børnene og skolen er en del af en omverden og et lokalmiljø, der har en masse at byde på - og det vil vi gerne have meget mere af.

Temauge i uge 41 om Kultur og Lande

Hele skolen har ugen til at lære om andre kulturer og lande - og lave en masse spændende aktiviteter. Torsdag den 13. oktober vil være forældrearrangement. Her inviteres forældre og søskende i lufthavnen (på skolen) og kan rejse til forskellige lande og opleve lidt af deres særlige kultur, mad og musik. Forhåbentlig med en masse opbakning og input fra forældrene.

 Feedback

Sidst opdateret

12.08.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson