Spring til indhold

Go' Stil er tilbage

Nu har vi igen fået gang i Go' Stil, hvor frivillige 5. klasser står for aktiviteter og lege for de yngre elever i 12-pausen. Lige nu foregår det i gymnastiksalen, og det er frivilligt, om man vil være med.
10.01.2023

Stikbold i gymnastiksalen

I dag spillede børnene stikbold i salen. De frivillige 5. klasser stod for at forklare og håndhæve regler. De kan både trøste, puste og hjælpe, når der er konflikter. De har eksempelvis udviklet på reglerne, så hvis to eller tre børn griber om bolden samtidig, slås sten, saks, papir om, hvem der får bolden. Så mindskes konflikterne

Forskellige roller

Børnene i Go Stil har fordelt roller imellem sig, så de altid ved, hvad de skal. For eksempel skal der hver gang være én trøster, og én skal være sherif (der sætter rammerne), og der er flere hjælpere.

Hvad er Go' Stil?

Go' Stil er opstået i forlængelse af elevrådets arbejde med trivsel på det, der dengang hed Kildedamsskolen. Efter nedlukning og corona har vi igen fået gang i Legepatruljen, hvor 5. klasses elever inddrages i at skabe større trivsel for de yngre elever. Go' Stil har fået et logo og orange veste på, så de er let genkendelige, og de mindre børn ved, hvem de kan tage fat i.

  • Legepatruljen igangsætter lege i frikvartererne og går rundt med vestene på.
  • Børnene lærer at planlægge og igangsætte lege.
  • Børnene lærer at kunne håndtere små konflikter
  • De store er forbilleder for de små


Feedback

Sidst opdateret

10.01.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson