Spring til indhold

Hvordan gør vi?

Først og fremmest samarbejder vi blandt pædagoger, lærere, forældre og børn, men vi samarbejder med alle der har lyst til at bidrage til børnenes læring og trivsel.
Lærere og pædagoger arbejder i to team. Indskoling 0.-2. og mellemtrin 3.-6.
Vi har udviklet en fleksibel struktur, hvor børnene kan undervises og lære af hinanden på tværs af alder og klasser.

Overgangen fra børnehave til skole

Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor milepæl i barnets liv. Et skift fra børnehavebarn til skoleelev.
Vi har et samarbejde med den lokale børnehave Huset, hvor to indskolingslærere kommer i børnehaven to gange om ugen. Her leges sanglege, rim og remser og sørme også lidt engelsk. I maj starter børnehavebørnene på Store Merløse Skole i førskole.

Læs folderen til de nye forældre til 0. klasserne, der starter i august 2022 her:

Velkommen til de nye 0. klasser

Forældrene til de nye 0. klasser inviteres til et forældremøde onsdag d. 2. marts fra kl. 17.00-18.30. læs dagsordenen her:

Dagsorden til forældremøde 

Forældresamarbejde

Forældrenes opbakning og interesse har stor betydning for barnets læring.
Forældrene samarbejder med lærere og pædagoger om børnegruppens trivsel og forældrene er organiseret i klasseråd omkring 0.-6. klasse. Klasserådene laver arrangementer for børn og voksne, og de fleste forældre er glade for det gode samarbejde i forældregrupperne.

Elevrådet – demokrati og medbestemmelse

Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet trænes i det repræsentative demokrati, hvor de får dagsorden som de snakker om i klasserne. Vi har haft en Coronaperiode med virtuelle elevrådsmøder, så nu skal vi i gang med at få gang i elevrådslokalet og demokratiet.

Vores pædagogiske pejlemærker

• Fællesskab, faglighed, fordybelse og bevægelse er de pædagogiske pejlemærker.

• Viden Om Verden er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet, demokratiet og træffe egne valg. Vi danner    livsduelige og ordentlige mennesker som kan deltage i fremtidens verden.

• FN`s Verdensmål er i fokus når vi prioriterer undervisningens indhold og aktiviteter.

Eksempler på indhold og organiseringen af undervisningen

• Fra 0.-6. klasse er der valgfag over middag. Der kan vælges madkundskab, rollespil, musik, friluftsliv, kæledyr, teknologiforståelse, atletik m.m.

• Vi har en ugentlig temadag og bestræber os på to årlige projektuger, hvor vi kan få inspiration ind i skolen eller tage på ture ud af skolen.

 

Elevrådet på St. Merløse Skole

Elevrådet på St. Merløse Skole er med til at beslutte stort og småt. Elevrepræsentanterne taler med deres klassekammerater om ønsker og idéer ude i klasserne og samles i skolens elevrådslokale, hvor de drøfter emnerne sammen. Det kan være alt fra ønsker til større indkøb, valg af emner til temadage, fastelavn eller farver på væggene.


Feedback

Sidst opdateret

23.02.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson