Spring til indhold

Ugerløse SFO

Velkommen til Ugerløse SFO

Velkommen til Ugerløse SFO og klub 

Ugerløse SFO og klub indgår i et stort samarbejde med skolen, og tilsammen skaber vi en fin rød tråd gennem hele barnets dagligdag. 

Vores SFO og klub er en del af Område Kildedam, og vi er DGI Certificeret som idræts-, leg- og bevægelsesinstitution. 

Vi glæder os til at byde jer alle velkomne i Ugerløse SFO og klub!

Ugerløse SFO og klub - for alle børnUgerløse SFO og klub består af to afdelinger, men er i samme hus:

  • SFO’en, som er for børn fra 0. klasse og til 3. klasse.
  • Klubben, som er for børn fra 3. klasse til og med 6. klasse.

Vi har gode fysiske rammer både ude og inde, som vi deler med skolen, heriblandt bålplads, multibane, fodboldbaner, skaterbane, grønne områder, gymnastiksal, og meget, meget mere. Det betyder at alle ude- og inde områder kan bruges over hele dagen. I SFO og klub bestræber vi os på, at lave aktiviteter, der tilgodeser alle børn. Vi spænder derfor vidt mellem det finmotoriske syværksted, over sjov i gymnastiksalen og den vilde laserkamp.

Vores målSFO’ens målsætning er at skabe rammer for en tryg og udfordrende hverdag med mulighed for læring, trivsel og videreudvikling af børnenes kompetencer. Dette stræber vi efter hver dag ved at holde fast i vores værdigrundlag, som bygger på:

  • Tillid
  • Anerkendelse
  • Glæde
  • Fællesskab

I SFO’en og klubben opfatter vi børnene som enkelte individer med forskellige personligheder og ressourcer. Vi har stort fokus på at møde børnene som ligeværdige. Vi har øje for de enkelte børns forskellige styrker og udfordringer, så vi kan støtte dem bedst mulig. Dette gøres bl.a. ved en god kontakt til forældre, skolen og andre samarbejdspartnere.

En SFO og klub med inkluderende tilgangI SFO og klub er vi meget opmærksomme på ikke at ekskludere. Vi forsøger hele tiden at skabe indsatser og pædagogiske muligheder, som er inkluderende. Vi har fokus på, at børns forskellighed er en central læringsbetingelse, og ser derfor et miks af børn på tværs af aldre, og samarbejde med x-klasse-børnene som en stor fordel.  

I Ugerløse SFO og klub bestræber vi os på en positiv omgangstone, som er venlig og rar:

  • Vi taler pænt til hinanden
  • Vi hilser pænt på hinanden, når vi kommer og går
  • Vi respekterer hinandens forskelligheder
  • Vi lytter og hjælper hinanden i konfliktsituationer

Vi har også fokus på, at børnene er medbestemmende omkring valg af aktiviteter i SFO’en. Børnene kan enten give ønsker på børnemøder, sige det til personalegruppen, eller skrive det ned og aflevere det i Uger Nyts postkasse.

Personalet vil herefter prøve at opfylde børnenes ønsker. Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Kontakt

SFO Ugerløse Skole

Tlf: 72 36 56 02 / 72 36 56 04

SFO- og klubliv - der er plads til alle

SFO- og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen.
Det er spirende børne- og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

Se videoen her: SFO - der er plads til alle