Spring til indhold

Velkommen til Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skoler

"Vi ønsker at bidrage til at (ud)danne vores børn, så de drives af nysgerrighed, tør stille spørgsmål og eksperimentere samt udvise respekt og forståelse for andre."

Skolerne i St. Merløse, Stestrup og Ugerløse er sammen som én skole. Vi er beliggende i de tre sydligste byer i Holbæk Kommune - St. Merløse, Stestrup og Ugerløse.

På vores tre landsbyskoler er vi i alt ca. 300 elever og ca. 45 medarbejdere.

Vi er et dedikeret lærer- og pædagog-kollegie, som arbejder tæt sammen og hjælper hinanden, både på de enkelte afdelinger, og på tværs af de tre skoler. Vi har et uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø med højt til loftet og plads til kreative tanker.

Skolerne er en vigtig del af det lokale liv, og vi er sammen med dagpleje, vuggestue, børnehave, svømmebad, sportsforeninger, kirke, handelsliv og erhverv med til at skabe liv i byen - man bakker op og bruger skolens faciliteter i mange sammenhænge og forældre er meget velkomne til at arrangere kulturelle arrangementer i skolernes lokaler.

Skolen har en flad og inddragende ledelsesstruktur

Vi er meget optagede af at inddrage alle nysgerrige børn, forældre og lokalområdet i vores fælles skole. Dette især i forbindelse med Frihedsforsøget - Børnenes skole, hvor vi i tre år er giver stor frihed til at afprøve børnenes, forældrenes og medarbejdernes mange ideer, således at skoletiden og fritiden bliver mere spændende og varieret, bliver sjovere og dermed mere lærerig.

Du kan læse og se meget mere her på siderne eller direkte på Børnenes Skoles hjemmeside børnenesskole.dk

Elevinddragelse

På de tre skoler har vi både lokale elevråd og et fælles elevråd. Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i elevrådet og lærer at indgå i et demokratisk fællesskab. Elevrådet trænes i det repræsentative demokrati, hvor de får dagsorden som de snakker om i klasserne.

Forældreinddragelse

På det tre skoler tror vi på reel inddragelse og reel samskabelse. I Skoleforum samarbejder alle der har lyst til at skabe en god skole i vores lokale områder. Det kan være elever, forældre, personale, lokale interesserede, politikere - kun fantasien sætter grænser.

Skolebestyrelsen er en fast del af udviklingen af skolen og en helt naturlig samarbejdspartner i vores daglige udviklingsarbejde.Feedback

Sidst opdateret

04.10.2021

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange