Spring til indhold

Skolebestyrelse

Her finder du information om vores skolebestyrelse, om deres arbejde, mødereferater mv.

Skolebestyrelsen for St. Merløse, Stestrup, Ugerløse Skole:

Forældrerepræsentanter:

Hans Sonne Lund, formand, St. Merløse Skole
hans@notholmgard.dk

Dennis Gundorf Hansen, næstformand, Stestrup Skole
dennis@tingerupvej7.dk

Camilla Duelund Frederiksen, Ugerløse Skole
duelund1979@gmail.com 

Stine Krüger Veng, Ugerløse Skole
s_veng@hotmail.com

Tanja Lange, St. Merløse Skole
tanjalange@live.dk 

Bettina Ankær Pinion, Stestrup Skole
bepinion@gmail.com

Arbejdet i Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen arbejder med mange forskellige forhold. Det kan være alt fra, hvordan dagligdagen skal planlægges, til høringssvar og budgetplaner. Det kan være projekter i lokalsamfundet eller samarbejder på tværs af skoler.

I dette skoleår kom der en ny skolestruktur, og det har taget noget tid at falde på plads i denne. Vi har fundet ud af, hvilke grundtanker skolebestyrelsen har om, hvilken retning skolen skal bevæge sig i. Ud fra dette er vi i gang med at udfærdige principper for alt fra inklusion, motion, samarbejde, kommunikation og alt andet i skolens virke.

Derudover har bestyrelsen arbejdet med Skoleforum og frihedsforsøget. Det har betydet et tæt samarbejde med andre lokale aktører, forældre, elevråd og hinanden.

Valg til Skolebestyrelsen

Her i foråret skal der være valg til Skolebestyrelsen, og vi byder altid nye kræfter velkommen. Hvis I vil vide mere eller stille op, kan I kontakte enten formand, Hans Lund på hans@notholmgard.dk eller pædagogisk leder, Pia Pedersen på piaep@holb.dk

Hvorfor stille op?

- Du er med til at sætte retning på skolens virke på et overordnet plan
- Du er medbestemmende på hvad skolens budget kan bruges på
- Du er godt orienteret om, hvad der foregår på skolen
- Du er godt orienteret om hvad kommunalbestyrelsen har af tanker for skoleområdet
- Du er med til at påvirke de politiske beslutninger
- Du får mulighed for at møde andre forældre, som også er optaget af, at børnene skal have en god skolegang

Referater

Her kan du læse mødereferater fra skolebestyrelsesmøderne

Principper og retningslinjer

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen gældende for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole.


Feedback

Sidst opdateret

29.03.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson