Spring til indhold

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom

Indsatsplan ved alvorlig, smitsom sygdom , januar 2022

Situation

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller anden arbejdsplads i Læring og Trivsel.

Sundhedsstyrelsens publikation:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Alarmering

Hvor kommer alarmen fra?

 • Smitte konstateres i institutionen/arbejdspladsen: Alarm via barnet/den unge eller en medarbejder
 • Smitte konstateres i hjemmet: Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmelder den læge der har diagnosticeret sygdommen den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads.

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Stedlige ledere, herefter kontaktes skolernes TR eller AMR har ansvaret for formidlingen af denne information.

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:

 • Stedlige leder TR/AMR informerer de øvrige ledere: 
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller mail og vejleder om den videre færd.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.

Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.

Opgaver

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig

Handlinger

 • Stedlig leder herefter skolernes TR eller AMR hjemsender den smittede elev/medarbejder.
 • Stedlig leder, herefter skolernes TR eller AMR informerer alle i risikogruppen (/forældre) informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.

 • Stedlig leder, herefter skolernes TR eller AMR orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula

Ledelse og organisation

Krisestaben er:

Stedlig leder, herefter skolernes TR eller AMR og denne leder indsatsen (kriseleder).

Denne er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk 

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Kommunikation

Kriselederen

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon.

Ansvarlig for involverede personer

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.

Ansvarlig for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.

Ansvarlig for kommunikation

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede.

Kontaktoplysninger

 • St. Merløse Skole v. Pia Engel Pedersen 72 36 23 32, piaep@holb.dk

 • Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91, rigso@holb.dk

 • herefter skolernes TR eller AMR

 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk
 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72363762, mail: annsr@holb.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sådan yder du psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Opdatering/ ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 2-10-2023Feedback

Sidst opdateret

06.12.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson