Spring til indhold

Indsatsplan ved bortkomne børn

Børn der forlader en institution eller forsvinder i forbindelse med ekskursioner, ture o.l. januar 2022

Situation

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

Alarmering

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer den stedlige leder: 

 • St. Merløse Skole v. Pia Engel Pedersen 72 36 23 32, piaep@holb.dk

 • Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91, rigso@holb.dk

 • herefter skolernes TR eller AMR vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)

 • varetager alarmeringen af forældre.

 • Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab

Opgaver

 • Led efter barnet.
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Den stedlige leder, herefter skolernes TR eller AMR vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.

Dagtilbud

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet.
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet.

Indskoling/mellemtrin

 • At finde eleven og, afhængigt af elevens tilstand, at skabe tryghed for eleven.
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.
 • Den stedlige leder, herefter skolernes TR eller AMR vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.

Udskoling

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men barnets alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over xxx timer og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.

Handlinger

Straks

 • Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 • Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.

Umiddelbart efter/ resten af dagen  

 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

Opfølgning

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.

Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.

Ledelse og organisation

Den lokal krisestab er: Stedlige ledere, herefter skolernes TR eller AMR.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder, herefter skolernes TR eller AMR ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.

Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

 

Kommunikation

 • Den stedlige leder: Den stedlige leder informerer chef for Læring og Trivsel,  snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112.
  Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:7236 2062, kmoll@holb.dk.
  Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk.
 • St. Merløse Skole v. Pia Engel Pedersen 72 36 23 32
 • Ugerløse Skole Rie Sørensen: 72 36 41 91 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sådan yder du psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 2-10-2023Feedback

Sidst opdateret

02.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson